© ASOCIAȚIA SPORTIVĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA  2017

Asociația Sportivă a pompierilor din România a fost

înființată în anul 2000.

OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE ASOCIAȚIEI: realizarea pregătirii fizice complexe a pompierilor; organizarea de activități de educație fizică, sport și turism cu membrii asociației și membrii de familie ai acestora; menținerea și întărirea sănătății, dezvoltarea calităților fizice și morale; editarea de publicații cu tematică specifică pompierilor; popularizarea rezultatelor concursurilor profesionale ale pompierilor; dezvoltarea colaborării cu organizațiile sportive din țară și cele de profil din străinătate, participarea la activitățile sportive, cultural-educative și de turism organizate de uniunile sportive mondiale, europene sau zonale de pompieri. ÎNSEMNELE ASOCIAȚIEI Asociația   Sportivă   a   Pompierilor   din   România   are   siglă,   insignă,   steag și marș propriu . MEMBRII ASOCIAȚIEI Asociația   Sportivă   a   Pompierilor   din   România   are   membri   fondatori, membri de onoare și membri.
CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

Asociația Sportivă a Pompierilor din România este condusă de

Consiliul Sportiv al Asociației și Biroul Permanent, filiala de către

organele sale alese iar sucursala de Biroul Sportiv.

   Consiliul   Sportiv   al Asociației   este   autoritatea   supremă   al ASPR   și   se întrunește anual în ședință ordinară. Președinte:           colonel (r) ing. Eugen Vișan Vicepreședinți:      locotenent colonel Florea Ion                                         maior Ion Florin Secretar:               căpitan Mihai Ilie
STATUTUL ASPR STATUTUL ASPR